www.amarilam.ir
¤ساعت و تقویم رسمی کشور¤

:: سال رونق تولید::
سالنامه آماریسال آماری 62

سال آماری 63

سال آماری 65

سال آماری 66

سال آماری 67

سال آماری 68

سال آماری 70

سال آماری 71

سال آماری 72

سال آماری 73

سال آماری 76

سال آماری 79

سال آماری 80

سال آماری 81

سال آماری 82

سال آماری 83

سال آماری 84

سال آماری 85

سال آماری 86

سال آماری 87

سال آماری 88

سال آماری 89

سال آماری90

سال آماری91

سال آماری92

سال آماری93

سال آماری94

سال آماری95

سال آماری96

سال آماری97امام باقر(ع) فرمود: «عمل صالح در شب قدرازقبیل نماز، زکات و کارهای نیک دیگر بهتراست ازعمل درهزار ماهی که در آن شب قدر نباشد.»
صفحه اصلی داده های آماری سالنامه آماری نتایج سرشماری نشریات اطلاعات مکانی


   نام کاربری:   

   رمز عبور :     

از استان ایلام در رده کارشناسی به عنوان استان برتر در همایش بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی تقدیر شد.  

� كليه حقوق اين مجموعه طبق قوانين نرم افزاري متعلق به معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ايلام مي باشد.